Paumen Hendriks Bouwadviseurs uit Landgraaf: Van bestek tot bouwkundig rapport

Bestek

Het schrijven van het bestek ligt in het verlengde van de bouwkosten. Wij zijn reeds vanaf de eerste schets betrokken bij het project. Middels het opstellen van begrotingen in iedere fase, is het project letterlijk tot de laatste nagel bekend. Deze kennis is perfect te vertalen in het bestek. We leveren een totaalproduct met een dubbele controle. Hiaten in begroting en bestek worden er maximaal uitgefilterd alvorens de start van de bouw. De faalkosten worden gereduceerd. Onder licentienummer N12.46.01E wordt het bestek geschreven volgens de STABU methode en codering. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de software van Duncan.

Bouwkundige rapportage

Wij stellen als onafhankelijke bouwadviseur bouwkundige rapportages op. Deze variëren van:

 Inspectierapport

Middels een opname van het pand kwalificeren onze adviseurs de bouwkundige status. De kosten en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden beschreven. De opdrachtgever krijgt een inzicht in de bouwkundige staat van zijn pand.


 Expertiserapport

Wij onderzoeken het bouwkundig probleem van de opdrachtgever. Hierbij worden verdere onderzoeken door ons uitgevoerd, of door gekwalificeerde bedrijven. Middels deze onderzoeken wordt de oorzaak van het probleem beschreven. Het herstel wordt opgesteld en kan door ons worden begeleid.


 Meerjarenonderhoudsplannen

Voor eigenaren van een pand, gebouw, woning of appartementencomplex zijn de onderhoudskosten van groot belang. Wij stellen meerjarenonderhoudsplannen op voor een looptijd van 6 jaar. Middels een inspectie worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven. In een overzicht worden de kosten per jaar per gebruiker inzichtelijk gemaakt. De meerjarenonderhoudsplannen kunnen bij monumenten gebruikt worden door de eigenaar voor de belastingaangifte. De meerjarenonderhoudsplannen zijn de basis voor de BROM aanvraag bij een restauratieproject.


 Aankooprapport

Onze bouwadviseurs begeleiden potentiële kopers van een woning of pand. Middels een meeloopsessie wordt het object opgenomen en worden de wensen en eisen van de opdrachtgever bepaald. Op basis van deze rondgang stellen we een aankooprapport op, waarin de bouwkosten verwerkt worden. Het aankooprapport kan bij de hypotheekaanvraag toegevoegd worden.


 Juridisch rapport
In juridische geschillen of verzekeringszaken worden onafhankelijke rapporten gevraagd. De casus wordt onafhankelijk beoordeeld. Wij stellen de rapporten op voor advocaten, de rechtbank en rechtsbijstandsverzekeraars. Daarbij zijn we altijd integer: deze zaken worden zeer vertrouwelijk behandeld.