paumen hendriks bouwadviseurs bouwkosten calculatie bestek bouwbegeleiding advies

Advies over bouwkosten én begeleiding

Neem contact op!

Advies over bouwkosten én begeleiding?

Projectmanagement, begeleiding en begroting van uw bouwproject

Heeft u de verantwoordelijkheid over een naderend bouwtraject? Met een helder advies van gespecialiseerde bouwadviseurs komt u tijdens de bouw niet voor verrassingen te staan. Wij begeleiden u bij het aanvragen van vergunningen, het maken van een tijdsplan en de begroting van het bouwproject. Waarom zou u het alleen doen als hulp van ervaringsdeskundigen zo dichtbij is?

Een stukje geschiedenis

Paumen Hendriks Bouwadviseurs, ook wel bekend als PHB, is de naam van ons onafhankelijke bouwadviesbureau. Een bedrijf met een geschiedenis van 30 jaar in de (Limburgse) bouwwereld.

Het bureau werd 30 jaar geleden, op 2 april 1984, opgericht als Paumen Bouwadviesburo door dhr. Hans Paumen. Samen met Bjorn Hendriks, die in 2008 mede-eigenaar werd, werd de naam veranderd in Paumen Hendriks Bouwadviseurs. In 2012 besloot Hans dat het moment aangebroken was om van een welverdiend pensioen te genieten, waarna Diana Hendriks gedeeltelijk zijn plaats overnam. De personele bezetting van het bureau bestaat nu uit 4 personen die allen een gedegen opleiding hebben genoten. Door jarenlange kennis en ervaring wordt de uitstekende kwaliteit gewaarborgd.

Wat doet een bouwadviseur?

De werkzaamheden bestaan uit het geven van onafhankelijk advies op het gebied van bouwkosten, projectmanagement, bouwbegeleiding, bouwadvisering (ook aankoopadvies), meerjarenonderhoudsplanningen, expertiserapportages en STABU bestekken. Wij adviseren in nieuwbouwprojecten en de utiliteitsector, verbouwingen, renovaties en restauratie. Ook voor monumentale panden. Door jarenlange ervaring met deze bijzondere, maar ook complexe panden zijn wij inmiddels ervaringsdeskundigen. Opdrachtgevers die gebruik maken van ons advies zijn: overheden, de zakelijke markt en de particuliere markt.

Onze filosofie

De Romeinse bouwkundige en schrijver Vitruvius (1e eeuw v. Chr.) beschrijft in zijn meesterwerk De architectura libri decem (tien boeken over bouwkunde) de grondwaarden waaraan een architect dient te voldoen. Een vrije interpretatie van zijn filosofische opvatting is ruim 2000 jaar na dato nog steeds uitermate van toepassing.

Al meer dan 30 jaar wordt deze filosofie gehanteerd in onze manier van werken, met en voor onze opdrachtgevers:

De architect (lees: bouwkostendeskundige) moet even integer zijn als de bouwwerken (lees: begrotingen) die hij voltooit; hij mag zeker een bouwheer niet misleiden met een te lage raming van de bouwkosten. Ook is het van belang dat hij wil luisteren naar kritische geluiden, zowel van vakmannen als leken. Maar bovenal moet hij zijn waardigheid en goede reputatie bewaren. Alleen een bekwame en goed geschoolde architect (lees: bouwkostendeskundige) heeft de vereiste kwaliteiten om een geslaagd bouwwerk (lees: begroting) te maken.

Het is immers de filosofie die de architect (lees: bouwkostendeskundige) edelmoedig en bescheiden, eerlijk en onbaatzuchtig maakt.

Column van Bjorn Hendriks

Maandelijks beschrijft Bjorn Hendriks, eigenaar van PHB, op deze plek zijn ervaringen en visie over het (bouw)wereldje.

 

Participatiesamenleving

"Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt." Aldus Wikipedia......

Wij waren vroeger zo trots op onze geweldige verzorgingsstaat. Armoede kende we niet. Er was werk voor iedereen. Zorg en verzorging waren geregeld. Er was zelfs een financieel vangnet voor ouderen, zieken en werklozen. Nederland was geen Amerika waar een gewond persoon op straat eerst naar zijn verzekering wordt gevraagd en vervolgens naar zijn klacht.

Maar langzaam verandert dit alles. AOW, zorgverzekering, WW en pensioen zijn zaken die men tegenwoordig zelfstandig dient te verzorgen. Individueel in plaats van collectief.

De bovengenoemde zaken horen bij de nieuwe maatschappij en zijn in principe te regelen mits er goede sturing en begeleiding is. Zorgwekkender is de situatie waarbij mensen afhankelijk zijn van een verzorgingsstaat. Hier moet men denken aan Jeugdzorg, medische hulp, juridische zaken. De media puilen uit van schrijnende gevallen waarin hulpzoekende en hulpbehoevende niet meer gehoord worden. Steeds meer van hen komen met hun laatste fatale noodkreet uiteindelijk negatief in de kranten en worden zo veel te laat gehoord. 

Deze alarmbellen gaan al jaren af, maar je hoort ze pas als je ermee in aanraking komt.

Laten we onze participatiesamenleving tijdig bijsturen naar een SAMENleving met participeren naar vermogen. 

 

Volg mij op:

Twitter

LinkedIn

NVBK bouw kostendeskundigen
IBIS Trad calculatie software
Duncan bestek
STABU Bouwbreed